Zespół Domów Studenckich PWr

Inwestycja: Wszystkie roboty remontowo-budowlane związane ze wszystkimi obiektami Zespołu Domów Studenckich w latach                                     2001-2006 

Inwestor: Politechnika Wrocławska

Stanowisko: Koordynator-kierownik zespołu

                     Inspektor nadzoru budowlanego

Termin realizacji: 06.2001-12.2006

Budynek T-8 wpisany do rejestru zabytków pod nr 6715061 Wm

Uwagi: Obiekty zabytkowe