Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z boiskiem do siatkówki plażowej bulwaru Politechniki Wrocławskiej

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z boiskiem do siatkówki plażowej bulwaru Politechniki Wrocławskieju
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z boiskiem do siatkówki plażowej bulwaru Politechniki Wrocławskieju

Przebudowa nabrzeża wraz z elementami infrastruktury (pomosty, slip, schody, oświetlenie) w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z boiskiem do siatkówki plażowej i niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na obszarze bulwaru Politechniki Wrocławskiej”