Wykonanie Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku Lotniskowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego konstrukcji budynku Lotniskowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Granicznej 190. 

·      Ocena stanu technicznego wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku 

·      Wnioski i zalecenia

·      Analiza kosztów prac remontowych obiektu, alternatywnie koszty prac rozbiórkowych i koszty nowej inwestycji