Wydział Mechaniczny i Informatyki (B6)

Wydział Mechaniczny i Informatyki (B6)u
Wydział Mechaniczny i Informatyki (B6)u
Wydział Mechaniczny i Informatyki (B6)u
Wydział Mechaniczny i Informatyki (B6)u
Wydział Mechaniczny i Informatyki (B6)u

Zlecenie: Nadzór nad budową obiektu Nowy Wydział Mechaniczny i Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Inwestor: Politechnika Wrocławska

Stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego

Kubatura: 60 000 m3