Wiktoria-Plus Brzeg

Inspektor nadzoru budowlanego oraz koordynator zespołu nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac robót elewacyjnych w  obiekcie budowlanym Wiktoria-Plus Brzeg

Stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego, koordynator 

Termin realizacji: 09-12. 2001 

Inwestor: FILPLAST