Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście

Zlecenie: Nadzór nad remontem kapitalnym wraz z rozbudową budynku na potrzeby Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście

Inwestor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

Stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego

Kubatura: 23 100 m3

Termin realizacji: 05.2007-11.2008

Miejsce: Wrocław ul. Piłsudskiego

Remont kapitalny obiektu dawnej szkoły na potrzeby Urzędu Skarbowego polegający na wymianie części stropów między kondygnacyjnych wykonanie nowego stropu nad kondygnacją najwyższego piętra –adaptacja powstałego poddasza na cele biurowe. Wykonano nowe pokrycie więźby dachowej wraz z wymianą około 30 %  konstrukcji więćby i całością wymiany obróbek blacharskich. Ze względu na brak możliwości wykonania nowych izolacji zewnętrznych fundamentów i ścian piwnic obiektu (zagęszczenie infrastruktury podziemnej dookoła obiektu –centrum miasta ) wykonano izolacje ścian piwnic i posadzek z membran bitumicznych układanych wewnątrz ściankami dociskowymi otynkowanymi tynkiem renowacyjnym. Tak wykonana izolacja spełnia swoją rolę bo na dzień dzisiejszy tj. Wrzesień 2013 brak jest zawilgoceń pomieszczeń piwnic. Budynek posiada pełną sieć instalacji wewnętrznych elektrycznych, niskoprądowych, oraz sanitarnych.