Strzelnica sportowa przy ul. Wodzisławskiej

Nadzór nad budową nowej strzelnicy sportowej przystosowujący obiekt do światowych standardów, Wrocław ul. Wodzisławska

Kubatura 16 000 m3

Stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego

Termin realizacji: 06.2007-11.2008

Inwestor: WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Remont kapitalny wraz z rozbudową starego budynku strzelnicy do adaptacji standardów obowiązujących w Europie obiekt przygotowany pod zawody Pucharu Europy. Dobudowano drugie skrzydło obiektu ; przedłużono halę główną strzelnicy wraz z łapaczem kul; dobudowaną część nową w której znajdują się pomieszczenia socjalne i pomocnicze, wykonano zadaszenie toru strzelniczego wraz z ułożeniem konstrukcji toru.