Strefa LG Biskupice Podgórze gmina Kobierzyce

Nadzór nad pracami ziemnymi przygotowawczymi pod budowę fabryk LG, nadzór nad wykonaniem wszystkich dróg i kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami ziemnymi i wszystkimi pracami infrastruktury strefy

Stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego 

Termin realizacji: 01.2006- 07.2007 

Inwestor: Agencja Rozwoju Przemysłu Warszawa

Uwagi: Inwestycja według procedury FIDIC

 

Nadzór nad pracami ziemnymi przygotowawczymi pod budowę fabryk LG, nadzór nad wykonaniem wszystkich dróg i kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami ziemnymi i wszystkimi pracami infrastruktury strefy

Inwestor: Agencja Rozwoju Przemysłu Warszawa Gmina Kobierzyce Biskupice

Miejsce: Strefa LG Biskupice Podgórze gmina Kobierzyce

 

Prace ziemne pod przygotowanie całego terenu Strefy pod budowy fabryk; nadzór nad budową całości dróg, ułożeniem kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 1800, wybudowaniem trzech zbiorników retencyjnych wraz z instalacją odprowadzenia wód z powierzchni strefy, pracami inżynierskimi pod wybudowanie całości infrastruktury podziemnej i naziemnej.

Całość inwestycji jako prace inżynieryjne dla CAŁEJ POWIERZCHNI STREFY O POWIERZCHNI PRZESZŁO 20 Ha.