Sala Audiowizualna UW

Sala Audiowizualna UWu
Sala Audiowizualna UWu

Inwestycja:  Roboty remontowo-budowlane przebudowy i modernizacji Sali Audiowizualnej w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Inwestor: Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: Koordynator-kierownik zespołu

                    Inspektor nadzoru budowlanego

Termin realizacji:

Uwagi: Obiekt zabytkowy