Roboty budowlane w gminie Długołęka

Zlecenie: Bezpośredni nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi wykonywanymi w latach 2003-2004 przez Gminę                            Długołęka

Inwestor: Gmina Długołęka

Stanowisko: koordynator gminny, inspektor nadzoru robót budowlanych