Remont magistrali wodnej

·        Remont magistrali Æ 1200 wodnej wraz z robotami towarzyszącymi – remont elementów stalowej estakady, naprawa powłok izolacyjnych magistrali i estakady dł. 1005 mb 03. 2004 do chwili obecnej

Data od –do

Miejsce

Firma

Stanowisko

05. 1995- do 31. 12. 2004

Wrocław

MPWiK Sp. z o.o.

Inspektor nadzoru