Przebudowa zabytkowych kamienicy Szklany Dom

Przebudowa zabytkowych kamienicy Szklany Domu
Przebudowa zabytkowych kamienicy Szklany Domu
Przebudowa zabytkowych kamienicy Szklany Domu
Przebudowa zabytkowych kamienicy Szklany Domu
Przebudowa zabytkowych kamienicy Szklany Domu

Nadzór budowlany nad przebudową i nadbudową kamienicy "Szklany Dom"  u zbiegu ulicy Świdnickiej i pl. Teatralnego na cele biurowe i usługowe. 
Wrocław pl.Teatralny / ul.Świdnicka

Data realizacji: 2010 - 2014

Inwestor: Zbigniew Grycan