Oddział Psychiatryczny we Wrocławiu

Zlecenie:  Nadzór budowlany nad remontem kapitalnym wraz z przebudową funkcji budynku dawnej szkoły na oddział opieki dla                             dzieci specjalnej troski.  

Inwestor: Oddział Dzienny Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego

Kubatura: 6000 m3

Termin realizacji: 02-09.2000