Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Inwestor: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Zlecenie:  Nadzór nad rozbudową budynku Muzeum Narodowego  w poziomie poddasza wraz z dobudową dwóch klatek schodowych i przebudową części pomieszczeń w obiekcie

Miejsce: Wrocław

Uwagi: obiekt zabytkowy

Kubatura 50 000 m3

Termin realizacji: 05.2009-02.2011

Prace remontowo budowlane polegające na przystosowaniu nieużytkowego poddasza budynku muzeum do celów wystawienniczych. W ramach prac wymieniono całkowicie pokrycie dachu (dachówka karpiówka); wymieniono część więźby dachowej , wykonano nowy stropodach na części korytarzowej,, obudowano całość elementów więźby dachowej w obudowie ppożarowej, adaptowano klatki schodowe dla funkcji ewakuacji z poziomu poddasza, wykonano nowe pomieszczenia na remontowanym poziomie o nowych funkcjach .Wykonano nowe, pełne instalacje wewnętrzne w obiekcie na remontowanym poziomie takie jak CO, wod-kan, klimatyzacji , instalacje DSO itp.

Obiekt zabytkowy