Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicus

Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicusu
Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicusu
Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicusu
Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicusu
Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicusu
Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicusu
Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicusu
Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicusu
Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicusu
Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicusu
Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicusu
Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicusu
Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicusu
Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicusu
Międzynarodowy Port Lotniczy Copernicusu

1. Opis obiektu 

Lokalizację projektowanych obiektów kubaturowych (terminal, budynki techniczne) przewidziano na zachód od istniejącego terminala Wrocław - Strachowice, osiowo w stosunku do projektowanej trasy.

Budynek  nowego terminala jest halą mieszczącą  obie strefy funkcjonalne obiektu, tzn. związane z płytą  lotniska (airside) - sortownię  bagażu, poczekalnie, hale odbioru bagażu przylatującego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi jak  również  strefy związane ze stroną  miejską (landside)  -  hale  odpraw biletowo-bagażowych (odlotów  i przylotów), biura linii lotniczych, gastronomię, usługi itd.

Budynek terminala wykonano w układzie  półtora poziomowym jako obiekt o następujących parametrach : 

  • Kubatura   330 429  m3
  • Powierzchnia zabudowy   16 068 m2
  • Powierzchnia całkowita   40 814 m2

Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne oraz jedną podziemną, dodatkowo na wysokości 2,60 m znajduje się antresola -korytarz przylotowy przy elewacji od strony płyty postojowej dla samolotów. 

Technologia wykonania

  • część żelbetowa -słupowo-płytowa i ścianowo-płytowa z żelbetowymi ścianami konstrukcyjnymi oraz tarczami;
  • część stalowa – słupy stalowe przegubowe, dźwigary stalowe o kształcie łukowym ustawione naprzemiennie względem sąsiednich modułów, płatwie stalowe oparte na pasach dźwigarów,
  • fasada na słupach stalowych mocowanych do ścian podziemia i układu dachowego, stężona poprzecznie elementami prętowymi

 

Konstrukcja budynku terminala –jest lekką, jednoprzestrzenną halą,  zadaszoną przekryciem o miękkim, ale wyrazistym i dynamicznym kształcie.  Dach podzielony został na sekcje po 15 metrów każda, przy czym sąsiadujące ze sobą fale mają inną linię przekrojową. Przenikanie się płatów dachu uzyskano poprzez zastosowanie stalowych skrzynkowych dźwigarów o geometrii sinusoidalnej,  przesuniętych względem siebie - umożliwiło to jednocześnie uzyskanie efektu zróżnicowanej i harmonijnej bryły terminala, jak i doświetlenie hali odlotów/przylotów  światłem dziennym poprzez  świetliki na styku sekcji zadaszenia.

Zastosowane górne doświetlenie hali odlotowo -przylotowej, jak i hali wydawania bagażu, doprowadza do wnętrza terminala dużą ilość naturalnego  światła, co jest istotnym elementem podnoszącym jakość tej przestrzeni. 

Data uzyskania pozwolenia na budowę: 18-04-2009

Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 28-02-2012

2. Orientacyjna wartość wykonanego obiektu

318 000 000 zł

3. Opis rozwiązań technicznych 

Dach wykonany z systemowego pokrycia dachowego z użyciem prefabrykowanych samonośnych aluminiowych arkuszy blaszanych, który został wykonany specjalnie dla dachów płaskich pochylonych o kącie pochylenia dachu od 1,5 stopnia oraz przy dużych obniżeniach dachów. 

Pokrycie podstawowe stanowi profilowana blacha aluminiowa powlekana w technologii prefabrykowanego rąbka stojącego. Do mocowania stosuje się klipsy, które zatrzaskują się w zawiniętych obrzeżach blachy oraz przykryte są przez następny element. Dzięki temu zamocowania leżą pod powłoką dachu, powłoka dachu nie jest przełamana. Klipsy pozwalają na ruchy przesuwne, które występują przy zmianach temperatury. Ruchy następują od punktu stałego do okapu oraz/lub do kalenicy. Górne części klipów są zatrzaskiwane w odpowiednio wyprofilowanych obrzeżach blach, na które następnie nawijane są maszynowo obrzeża blach sąsiednich. Stopki klipów mocowane są do konstrukcji wsporczej dachu, wykonane z blachy stalowej trapezowej. 

Struktura dachu podparta jest regularnym systemem skośnych słupów w kształcie litery “V”, zamocowanych sztywno i przegubowo. Układ ten znakomicie porządkuje wnętrze hali i nadaje mu rytm.

Dla podniesienia walorów bryły dźwigary podtrzymujące zadaszenie wyprowadzono wspornikowo ok. 12 metrów poza obrys parteru terminala od strony podjazdu i 6 metrów od strony płyty postojowej dla samolotów. 

Układ funkcjonalny nowego terminala pasażerskiego jest nowoczesnym rozwiązaniem, spełniającym wszelkie wymogi stawiane międzynarodowym portom lotniczym w zakresie standardów operacyjnych i funkcjonalnych, a w szczególności uwzględnia specyficzne wymogi odpraw pasażerskich, zgodnie z zasadami układu z Schengen, z zachowaniem stosownych, obowiązujących w Polsce regulacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego w tym zakresie. Najważniejsze cechy prezentowanego projektu to przede wszystkim:

  • otwartość i elastyczność przestrzeni, umożliwiająca łatwe reagowanie i dostosowanie się do zmieniających się wymogów w zakresie bezpieczeństwa odpraw pasażerskiego transportu lotniczego, jak i dostosowanie się do zmieniających się potrzeb przepustowości portu w różnych grupach odpraw pasażerskich – wszystko przy zachowaniu wysokiego standardu obsługi pasażerów,
  • przejrzystość i czytelność funkcji, co osiągnięte zostało poprzez umożliwienie odprawianym pasażerom utrzymania ciągłego kontaktu wzrokowego zarówno z podjazdem miejskim, jak i z płytą lotniska, co w znacznej mierze ułatwia orientację przestrzenną,
  • łatwość orientacji w układzie terminala dla odprawianych w nim pasażerów,
  • linearne rozmieszczeni stref funkcjonalnych (patrząc od podjazdu dla pasażerów) terminala -droga, jaką pasażer pokonać musi ze strefy miejskiej ( landside), tj. z podjazdu, miejsc parkingowych lub stacji transportu szynowego do strefy powietrznej (airside ), tj. wyjścia do samolotu, skrócona jest do niezbędnego minimum.

 

4.Czasu realizacji obiektu

24.07.2009 - 28.02.2012

5. Wpływ na środowisko

 Ze względu na charakter inwestycji i jej wysoki standard realizacji oraz utrzymania zieleni zarówno na reprezentacyjnym placu wejściowym, parkingach jak i otoczeniu, wykonawstwo założyło (zgodnie z dokumentacją projektową) adaptację możliwie największej ilości drzew istniejących.  

Wprowadzono ponad 230 nowych nasadzeń drzew (Platanus acerifolia) o trzech różnych typach kształtu korony, powiązanych kontekstowo z określonymi lokalizacjami. Nasadzone drzewa to platany (Platanus x acerifolia), gatunek wybrany ze względu na dużą odporność na warunki miejskie, tolerancję w stosunku do zasolenia i zagęszczenia gleby oraz możliwość formowania korony. Drzewa sadzone w niewielkich odległościach i prowadzone na miejscu w formie dużych prostopadłościanów („box shape”).

Koncepcja nowego terminala została zaprojektowana zgodnie ze standardami

bezpieczeństwa obowiązującymi w Polsce i w Unii Europejskiej. Zastosowanie niezbędnych instalacji technicznych oraz systemów gwarantujących ochronę i bezpieczeństwo obiektu, ludzi i przejścia granicznego.

Inwestycja według procedur FIDIC