Legnicka Business House

Legnicka Business Houseu

Nadzór nad budową budynku biurowego we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 56

Kubatura 70 000 m3

Inwestor: Legnicka Business House

Miejsce: Wrocław ul. Legnicka 56

Termin realizacji: 10.2006-11.2007

Nadzór nad rozpoczęciem po długoletnim przestoju (część konstrukcji obiektu stała parę lat ze względu na wstrzymanie finansowania inwestycji przez bank) W pierwszej kolejności wykonano ocenę stanu technicznego istniejącego obiektu w aspekcie wznowienia prac zarówno przy konstrukcji jak i pracach adaptacyjnych do zmienionej (częściowo) funkcji obiektu. Wykonano wzmocnienia części elementów konstrukcyjnych obiektu i wykonano całość prac wewnętrznych budowlanych wraz z adaptacją pomieszczeń pod przyszłych użytkowników i najemców. Wykonano całą elewację obiektu wykonując wzmocnienia pod konstrukcję - obiekt stał w stanie surowym otartym parę lat bez zabezpieczenia. Budynek posiada pełną sieć instalacji wewnętrznych elektrycznych, niskoprądowych, oraz sanitarnych wraz z klimatyzacją. Obiekt charakterystyczny dla miasta ze względu na architekturę elewacji- Budynek o charakterystycznym wyglądzie dwóch przenikających się ze sobą walców.