Budowa budynku łącznika Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego .

Inwestycja: Budowa budynku łącznika Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

Inwestor: Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego

Kubatura: 6500 m3

Termin realizacji: 07-12.2001