Hala Stulecia

Hala Stuleciau
Hala Stuleciau

Zlecenie: Nadzór nad remontem kapitalnym obiektu Hali Stulecia we Wrocławiu

Inwestor: Hala Stulecia

Stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego  

Termin realizacji: 02.2011-09.2011   

Miejsce: Wrocław ul. Wystawowa

Kubatura 180 000 m3

Remont kapitalny konstrukcji nośnej betonowej całej Hali. Prace remontowe polegały na zabiciu ścianki szczelnej z pali typu yet-grounding posadowionej poniżej poziomu spągu istniejących fundamentów obiektu hali- celem obniżenia poziomu posadzki docelowej, którą wymieniono w całości i wykonano izolację przeciw wilgotnościową całego obiektu. 

Powyższe zabiegi miały na celu zwiększenie konstrukcji dla siedzisk hali – zwiększyło to ilość miejsc z 6 tysięcy do 9 tysięcy. W związku z powyższym wykonano nową konstrukcje pod trybuny dla widzów demontując stare elementy żelbetowe konstrukcji wykonując nowe elementy żelbetowe nawiązujące do starych elementów. Wykonano naprawę pokrycia dachu całego obiektu. Wykonano oczyszczenie wnętrza betonowego całości obiektu wzmacniając nadwyrężone i uszkodzone elementy nośne hali. Wykonano wymianę całości instalacji wewnętrznych zarówno elektrycznych jak i wod.-kan., CO, wentylacji ppoż. itp. Wykonano izolację akustyczną wewnątrz obiektu poprzez izolację akustyczną natryskową. Wykonano całość prac wewnętrznych w kuluarach i pomieszczeniach pomocniczych . Obiekt bardzo trudny i skomplikowany technologicznie do wykonania.

Nagrody i wyróżnienia:

  •  21 czerwca 2012 r. obiekt uzyskał Specjalną Nagrodę w Konkursie na najlepszą realizację architektoniczną „Piękny Wrocław 2011”. Autorzy pragną zaznaczyć, że osiągnięty efekt remontu był możliwy dzięki wielostronnej współpracy i zaangażowaniu wielkiej grupy ludzi różnych profesji, którą skutecznie potrafiła zorganizować Hana Červinkova – prezes zarządu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa w latach 2006–2011.

 

Obiekt zabytkowy. Obiekt UNESCO