Hala Specjalistyczna do sportów walki na Stadionie Olimpijskim

Inwestycja: Budowa obiektu Hali Specjalistycznej do sportów walki na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu 


Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu


Stanowisko: Koordynator

                    Inspektor nadzoru budowlanego


Kubatura 12 000 m3