Hala Specjalistyczna do sportów walki na Stadionie Olimpijskim

Hala Specjalistyczna do sportów walki na Stadionie Olimpijskimu
Hala Specjalistyczna do sportów walki na Stadionie Olimpijskimu
Hala Specjalistyczna do sportów walki na Stadionie Olimpijskimu
Hala Specjalistyczna do sportów walki na Stadionie Olimpijskimu

Funkcja: Inspektor nadzoru budowlanego, koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

Nadzór bezpośredni nad budową obiektu Hali Specjalistycznej do sportów walki na Stadionie Olimpijskim

Kubatura 12 000 m3

Termin realizacji: 08.2005-11.2006 

Inwestor: AWF Wrocław

Miejsce: Wrocław ul. Olimpijska

 

Konstrukcja hali stalowa  posadowiona na żelbetowej płycie fundamentowej. Układ słupowy stężony stalowymi kratownicami jako konstrukcja nośna dachu. Obiekt przeznaczony na cele zawodów sportowych z powierzchnią wielostanowiskową wewnątrz do sportów walk obronnych, wewnątrz obiektu znajdują się trybuny wewnętrzne dla widzów zawodów sportowych. Wewnątrz obiektu oprócz powierzchni dla zawodów i widzów znajdują się powierzchni szatni, całego zaplecza socjalnego typu  pomieszczenia łaźni, umywalni magazynów na sprzęt sportowy i pomieszczenia dla sędziów. W części niskiej tzn. łączniku znajdują się pomieszczenia biurowe zarówno dla sędziów jak i dla całego Zespołu Uczelni ds. Walk obronnych. Budynek posiada pełną sieć instalacji wewnętrznych elektrycznych, niskoprądowych, oraz sanitarnych.