Roboty budowlane w Gminie Kobierzyce w latach 1997-2000

Zlecenie: Bezpośredni nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi wykonywanymi                                                                          w latach 1997-2000 przez Gminę Kobierzyce:

               - Remont szkół m.in. Kobierzyce, Pustków Żuławski, Tyniec, Bielany Wrocławskie

               - Remont świetlic wszystkich obiektów Gminy Kobierzyce

               - Remont stadionu sportowego w Kobierzycach

               - Remont budynków komunalnych wraz z adaptacjami dawnych hoteli robotniczych na budynki mieszkalne

               - Remont remiz strażackich

               - Drogi wiejskie (nawierzchnia asfaltowa) w gminie

               - Remont wszystkich przedszkoli

Inwestor: Gmina Kobierzyce

Stanowisko: Gminny inspektor nadzoru robót budowlanych

Termin realizacji: 06.1997-06.2000