Ekspertyza stanu technicznego stołówki dla Politechniki Wrocławskiej

Ekspertyza stanu technicznego tarasu stołówki studenckiej przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego  

Stanowisko: Autor ekspertyz stanu technicznego 

Termin realizacji: 09-10 2001 

Inwestor: Politechnika Wrocławska