EIT+ Europejski Instytut Technologiczny

EIT+ Europejski Instytut Technologicznyu
EIT+ Europejski Instytut Technologicznyu

Funkcja: INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO / EKSPERT KLUCZOWY

Inwestor: EIT+

Miejsce: Wrocław ul. Pracka

Uwagi: obiekty zabytkowe

 

Opis:

Budynek 1 B C

Wymieniono wszystkie stropy z drewnianych na stropy żelbetowe płytowe; zdemontowano całą więźbę dachową i zamontowano nową, wykonano całość nowych izolacji zarówno pionowych (po odkopaniu fundamentów) jak i poziomą (poprzez iniekcje ciśnieniowe); wzmocniono stropy łukowe (sklepienie Kleina) na poziomie piwnic; wymieniono całość tynków, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano montaż instalacji elektrycznej, klimatyzacji, instalacji wod-kan, c.o. i specjalistycznych; zamontowano nową windę (wykonano nowy szyb windowy, poprzednio nie było windy) wykonano renowacje elewacji ceglanej poprzez czyszczenie uzupełnienia i skoloryzowanie powierzchni cegły wraz z hydrofobizacją. Wszystkie roboty były prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.

 

Budynek 7

Obiekt został całkowicie przebudowany; wymieniono wszystkie stropy na stropy WPS na dźwigarach stalowych i stropy żelbetowe płytowe zbrojone krzyżowo; dobudowano nową przybudówkę żelbetową; wykonano podbicie wszystkich fundamentów palami jet-grounding wykonując pomieszczenia piwnic, których poprzednio nie było; wykonano wymianę całości więźby dachowej na więźbę częściowo w konstrukcji stalowej, a częściowo w konstrukcji tradycyjnej drewnianej wraz z pokryciem dachówką karpiówką; wykonano przebudowę całości wnętrza obiektu, zmieniając jego funkcjonalność; wykonano nowe ścianki działowe, nowe tynki i całość instalacji zarówno elektrycznej średnio i nisko prądowej, jak i całość instalacji wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, c.o., jak i instalacji specjalistycznych do urządzeń. Wykonano wymianę całości stolarki okiennej i drzwiowej; Wykonano prace restauracyjne przy elewacji ceglanej. Wszystkie roboty były prowadzone  pod nadzorem konserwatorskim.

 

Budynek 9  

Obiekt został całkowicie rozebrany, pozostały tylko ściany szczytowe, wzmocnione podczas prac rozbiórkowych specjalną konstrukcją kozłową ze stali kształtowej na całej długości ścian nośnych zewnętrznych; fundamenty wzmocniono poprzez podbicie palami typu jet-grounding. Następnie sukcesywnie od poziomu parteru do poddasza wykonywano stropy żelbetowe lane, mocowane poprzez przeguby stalowe do ścian nośnych i elementy poprzeczne w postaci ścian i słupów żelbetowych. Wykonano wymianę całości więźby dachowej wraz z pokryciem dachówką karpiówką, wykonano przebudowę całości wnętrza obiektu, zmieniając jego funkcjonalność; wykonano nowe ścianki działowe, nowe tynki i całość instalacji zarówno elektrycznej średnio i nisko prądowej, jak i całość instalacji wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, c.o., jak i instalacji specjalistycznych do urządzeń. Wykonano wymianę całości stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano prace restauracyjne przy elewacji ceglanej. Wszystkie roboty były prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.

Remont kapitalny budynków :

 Budynek 1 b c ;

o   Kubatura  15930 m3

o   Pow. Zabudowy 

o   Pow. Użytkowa  2866,4 m2

Budynek 7:

o   Kubatura  25962,3 m3

o   Pow. Zabudowy  1093,3 m2

o   Pow. Użytkowa  3397,1 m2

Budynek 9 ;

o   Kubatura  28 360 m3

o   Pow. Zabudowy  1605,4 m2

o   Pow. Użytkowa  5492,12 m2

Budynek 9 A;

o   Kubatura   62339 m3

o   Pow. Zabudowy  2058 m2

o   Pow. Użytkowa  11964 m2

Stanowisko:

Inspektor nadzoru budowlanego

Obiekt zabytkowy, inwestycja według procedury FIDIC