Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome

Zlecenie: Nadzór nad rozbudową i przebudową siedziby firmy CBR Novasome

Inwestor: Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome

Stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego

Powierzchnia całkowita:  4500 m2, w tym 1000 m2 laboratoriów naukowo-badawczych

Termnin realizacji: 01.2009-06.2009

Nadzór nad rozbudową i przebudową siedziby firmy Nova Some Budynek o kubaturze 4500 m2 w tym 1000 m2 laboratoriów naukowo-badawczych

Miejsce: Wrocław ul. Olsztyńska

 

Remont kapitalny obiektu o funkcji badawczo-naukowej na potrzeby przemysłu farmaceutycznego wraz ze zmianą funkcji niektórych pomieszczeń, wymianą większości instalacji wewnętrznych, wykonania termoizolacji całego obiektu, zmianą pokrycia dachowego.