Budynku dydaktycznego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Nadzór bezpośredni nad remontem kapitalnym obiektu Budynku dydaktycznego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Kubatura 30 560 m3

sala audiowizualna na ponad 200 osób

Inwestor: Uniwersytet Wrocławski

Miejsce: Wrocław ul. Koszarowa

Termin realizacji: 08.2005-09.2007  

Remont kapitalny obiektu pokoszarowego przejętego od wojsk sowieckich na potrzeby dydaktyczne Uniwersytetu Wrocławskiego. Główny obiekt został poddany całkowitemu remontowi . Wykonano wzmocnienie fundamentów metodą „rosyjską” przez podbicie ław fundamentowych i wykonacie skotwień, (wykonano nowe izolacje poziome poprzez wykonanie iniekcji ciśnieniowych poziomych i wykonanie podcinek z ułożeniem blachy miedzianej) wykonano wymiany stropów z drewnianych na częściowo na dźwigarach stalowych płyty WPS, częściowo na żelbetowe zbrojone krzyżowo wylewane na mokro na budowie. Wykonano wzmocnienia ścian nośnych poprzez wstawianie elementów konstrukcji stalowych z kształtowników, wykonano nowe ścianki działowe zarówno z cegły jak i z płyt GK na profilach stalowych; zmieniono cały układ funkcjonalny budynku w wyniku czego powstały nowe pomieszczenia o nowej funkcji ( m.in. wykonano nową duża salę dydaktyczno- wizualną dla celów wykładowych o ilości ponad 200 miejsc ) Budynek posiada pełną sieć instalacji wewnętrznych elektrycznych, niskoprądowych, oraz sanitarnych wraz z klimatyzacją. Dobudowano do skrzydła głównego skrzydła boczne dla celów dydaktycznych.