Budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Nadzór nad robotami remontowymi w Budynku Wydziału Filologicznego (dawny Budynek Klasztoru Różokrzyżowców) 

Inwestor: Uniwersytet Wrocławski

Miejsce: Wrocław pl. Naniera

Uwagi: obiekt zabytkowy

Termin realizacji: 09. 2005-11.2006 

Remont obiektu polegający na wymianie pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą więźby dachowej. Wykonano podczas prac remontowych naprawę elewacji, wymianę stolarki okiennej w całym obiekcie; wykonano prace w wyniku których odrestaurowano wewnętrzny dziedziniec obiektu. Wykonano prace wewnętrzne na poziomie poddasza; wykonano roboty adaptacyjne w wirydżu. Wszystkie prace wykonano pod ścisłym nadzorem i wytycznymi konserwatora  zabytków; obiekt znajduje się w rejestrze zabytków.