Budynek Sądu Rejonowego w Miliczu

Zlecenie:  Nadzór nad remontem Budynku Sądu Rejonowego w Miliczu ul. Piłsudskiego

Inwestor: Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego

Kubatura:  9 500 m3  

Uwagi: obiekt zabytkowy

Termin realizacji: 09.2007-11.2007