Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - ul. Św. Jadwigi 3/4

Inspektor Nadzoru Budowlanego nad pracami remontowo - budowlanymi w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Św. Jadwigi 3/4.

Realizacja 07.2002 - 12.2002