Biblioteka Uniwersytecka UW

Biblioteka Uniwersytecka UWu
Biblioteka Uniwersytecka UWu

Inwestycja: Prace remontowo-budowlane w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Szajnochy i w budynku przy ul. Św. Jadwigi:

                    - wymiana wraz z naprawą pokrycia dachu

                    - rozbudowa pomieszczeń sanitarnych

                    - wymiana stolarki okiennej

Inwestor: Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego

Termin realizacji: 07-12.2002

Uwagi: Obiekt zabytkowy