Badania wytrzymałości - SIKA Polska

Zlecenie: Wykonanie badań wytrzymałości powłok z materiałów chemii budowlanej w środowiskach agresywnych na obiektach                                mostowych

Inwestor: SIKA Polska

Stanowisko: autor badań